Стармали 1879

Read me
Назив: 
Стармали 1879
Опис: 
Хумористички лист који је излазио у Новом Саду сваког 10. и 25. у месецу. Представља израз Змајеве политичке поезије намењене читаоцима који нису имали првасходно политичко интересовање. Поднаслов листа је често мењан: "Лист за збијање шале", "Хумористичко сатирични лист" а уређивао га је и највише у њему писао Јован Јовановић Змај уз помоћ др. Илије Огњановића (Абуказем). У листу су сарађивали Љубомир Ненадовић, Милорад Шапчанин, Лаза Костић, Владимир Јовановић и многи други, потписани само својим псеудонимом. Стална рубрика Абуказема " Шетње по Новом Саду", даје занимљиву слику тадашњег живота и времена.
Садржај: 
Политичка поезија и сатира.
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Формат(и) дигиталног документа: