Statute of Novi Sad from 1748 on Serbian

Title: 
Statute of Novi Sad from 1748 on Serbian
Name of the original: 
Статут Новог Сада из 1748. године српски језик