Bez oca i majke

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1881.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
A. Pajevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: