Časopis Novi Sad 1928

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Institucija: 
Datum izdavanja: 
01.07.1928.
Štampar: 
Štamparija Dušan Čamprag i Drug, Novi Sad, Kralja Petra ulica broj 3, natrag u dvorištu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: