Činija

Read me
Oblast: 
Opis: 
Porcelanska činija s poklopcem rad je Bečke manufakture porcelana iz 1812. godine. Izrađena je od belog gleđosanog porcelana, u stilu kasnog klascizma koji prelazi u građanski bidermajer. Odlikuje se odmerenim ukrasom, čistim linijama i odsustvom suvišnih dekorativnih detalja. Ovako luksuzan predmet primenjene umetnosti korišćen je samo u najsvečanijim prilikama..
Format (i) digitalnog dokumenta: