Činija

Read me
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Beč
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Epoha: 
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1812.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Austrija