Devojka sklopljenih očiju

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1930.
Mesto lokaliteta: