Девојка склопљених очију

Read me
Година настанка културног добра: 
1930.