Kalfensko pismo

Read me
Opis: 
Pismo koje je poslastičar Johan Rajhart iz Novog Sada izdao kalfi Jozefu Budzaiju posle pet godina učenja zanata u njegovoj radionici
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 1. јуни 1846.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Pismo je nastalo 1. juna 1846. godine