Kalfensko pismo

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1846.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija