Molba Magistratu

Read me
Opis: 
Austrijski konzulat u Beogradu moli Magistrat da bivšem knezu Srbije Mihailu Obrenoviću (koji se nalazi u Novom Sadu) i njegovom ocu Milošu Obrenoviću ukaže na carsku naredbu kojom im je zabranjeno zadržavanje u blizini granice sa Srbijom.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 Fasc. 5 2399/1848
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Dva lista dokumenta, rukom pisana, dobro očuvana.