Svedočanstvo

Read me
Opis: 
Svedočanstvo Jovana Jovanovića, učenika Karlovačke gimnazije. Na poleđini predmeta Vasa Stajić je zapisao da nije reč o Jovanu Jovanoviću Zmaju.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 11
Format (i) digitalnog dokumenta: