Svetozar Miletić

Read me
Autor: 
Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.
Napomena: 
Umetnički eksponati likovne umetnosti Đuro Popovića, kolekcionara.