Svetozar Miletić

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1935.