Časopis

Naziv: 
Časopis Novi Sad 1928
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Štampar: 
Štamparija Dušan Čamprag i Drug, Novi Sad, Kralja Petra ulica broj 3, natrag u dvorištu.
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.07.1928.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1928
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1936
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
07.01.1936.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad 1925
Opis: 
Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Datum izdavanja: 
02.05.1925.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1925
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Časopis Novi Sad
Opis: 
Ova kolekcija časopisa Novi Sad štampana je 1933., 1934. i 1935.godine. Glavni i odgovorni urednik Dušan Čamprag. Časopis Novi Sad je kulturno-prosvetni i privredni pregled za Dunavsku banovinu.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Muzej Vojvodine
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1933.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1933
Institucija: 
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Ženski svet 1892.
Opis: 
Časopis je orijentisan pre svega na žene, a najviše je namenjen članicama Dobrotvornih zadruga Srpkinja jer donosi izveštaje o njihovom delovanju i radu njihovih skupština u svim mestima gde su one osnivane. Zalaže se za emancipaciju i ravnopravni položaj žena u društvu. Takođe, časopis donosi razne teme koje se tiču vaspitanja ženske dece, održavanja higijene, održavanja domaćinstva. Donosi izveštaje o radu škola ali i novosti koje se tiču objavljivanja novih listova i časopisa. Pored poučnih članaka o prosvećivanju žena, vaspitanju dece, izveštaja o radu dobrotvornih zadruga u Vojvodini, "Ženski svet" je donosio i brojne književne priloge, uglavnom poeziju.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Fizički opis: 
Format A4, Prosečan broj stranica: Između 30 i 40 strana; paginacija se nastavlja u toku jednog godišta, Ilustracije: Jedine ilustracije su inicijali koji se javljaju na početku većine tekstova u časopisu.
Napomena: 
Podnaslov: List dobrotvornih zadruga Srpkinja
Datum kreiranja zapisa: 
23.09.2014.
Izdanje: 
01.01.1892.
Štampar: 
Parna štamparija M.Dimitrijevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arkadije Varađanin
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1892.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1892
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Ženski svet
Opis: 
Časopis je orijentisan pre svega na žene, a najviše je namenjen članicama Dobrotvornih zadruga Srpkinja jer donosi izveštaje o njihovom delovanju i radu njihovih skupština u svim mestima gde su one osnivane. Zalaže se za emancipaciju i ravnopravni položaj žena u društvu. Takođe, časopis donosi razne teme koje se tiču vaspitanja ženske dece, održavanja higijene, održavanja domaćinstva. Donosi i zveštaje o radu škola ali i novosti koje se tiču objavljivanja novih listova i časopisa. Pored poučnih članaka o prosvećivanju žena, vaspitanju dece, izveštaja o radu dobrotvornih zadruga u Vojvodini, "Ženski svet" je donosio i brojne književne priloge, uglavnom poeziju.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Fizički opis: 
Format A4, Prosečan broj stranica: Između 30 i 40 strana; paginacija se nastavlja u toku jednog godišta, Ilustracije: Jedine ilustracije su inicijali koji se javljaju na početku većine tekstova u časopisu.
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
sr 107 Женски свет 1886
Napomena: 
Podnaslov: List dobrotvornih zadruga Srpkinja
Datum kreiranja zapisa: 
23.09.2014.
Izdanje: 
01.01.1886.
Štampar: 
Parna štamparija M.Dimitrijevića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Arkadije Varađanin
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1886.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1886
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Vrač Pogađač 1903
Opis: 
Politički humorističko-satirični časopis sa enigmatikom. Izlazio dva puta mesečno na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i čitave Austro-Ugarske.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
SR-111 1903
Autorska prava: 
Gradska biblioteka Novi Sad
Datum kreiranja zapisa: 
19.09.2014.
Štampar: 
Štamparija dra Svetozara Miletića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Vlasnik izdavalac: SIma Lukin Lazić Urednik: Svet. Todorović
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1903.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1903
Oblast: 
Štamparstvo i izdavaštvo
Naziv: 
Vrač Počađač 1909
Opis: 
Politički humorističko-satirični časopis sa enigmatikom. Izlazio dva puta mesečno na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i čitave Austro-Ugarske.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
SR 111 VRAČ POGAĐAČ 1909.
Napomena: 
Glavni urednik St. Bešević, Petrov, Zagreb
Datum kreiranja zapisa: 
19.09.2014.
Izdanje: 
Broj 1. Godina XIV 01.01.1909. Novi Sad
Садржај: 
Politička satira i enigmatika.
Štampar: 
Svetozar Miletić
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Zorka Sime L. Lazića, rođena Miletić
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1909.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1909
Oblast: 
Proza
Naziv: 
Vrač Pogađač 1907
Opis: 
Politički humorističko-satirični časopis sa enigmatikom. Izlazio dva puta mesečno na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i čitave Austro-Ugarske.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Urednik: St Bešević Petrov
Izdanje: 
Broj 1. Godina XII 01.01.1907. Novi Sad
Štampar: 
Svetozar Miletic
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Zorka Sime L. Lazića, rođena Miletić
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1907.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1907
Oblast: 
Proza
Naziv originalni: 
Vrač Pogađač 1907
Naziv: 
Vrač Pogađač 1904
Autor: 
Opis: 
Politički humorističko-satirični časopsi sa enigmatikom. Izlazio dva puta mesečno na teritoriji Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i čitave Austro-Ugarske.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Urednik: Svet. Teodorović
Datum kreiranja zapisa: 
19.09.2014.
Izdanje: 
Broj 1. Godina IX 01.01.1904. Novi Sad
Садржај: 
Politička satira i enigmatika.
Štampar: 
Svetozar Miletić
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Izdavač: 
Sima Lukin Lazić
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Datum izdavanja: 
01.01.1904.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Slovenski
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Časopis
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1904
Oblast: 
Proza

Pages

Subscribe to RSS - Časopis