Часопис

Назив: 
Часопис Нови Сад 1928
Опис: 
Главни и одговорни уредник Душан Чампраг. Часопис Нови Сад је културно-просветни и привредни преглед за Дунавску бановину.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Музеј Војводине
Штампар: 
Штампарија Душан Чампраг и Друг, Нови Сад, Краља Петра улица број 3, натраг у дворишту.
Место штампања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.07.1928.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1928
Институција: 
Област: 
Штампарство и издаваштво
Назив: 
Часопис Нови Сад 1936
Опис: 
Главни и одговорни уредник Душан Чампраг. Часопис Нови Сад је културно-просветни и привредни преглед за Дунавску бановину.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Музеј Војводине
Датум издања: 
07.01.1936.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1936
Институција: 
Област: 
Штампарство и издаваштво
Назив: 
Часопис Нови Сад
Опис: 
Главни и одговорни уредник Душан Чампраг. Часопис Нови Сад је културно-просветни и привредни преглед за Дунавску бановину.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Музеј Војводине
Датум издања: 
02.05.1925.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1925
Институција: 
Област: 
Штампарство и издаваштво
Назив: 
Часопис Нови Сад
Опис: 
Ова колекција часописа Нови Сад штампана је 1933., 1934. и 1935.године. Главни и одговорни уредник Душан Чампраг. Часопис Нови Сад је културно-просветни и привредни преглед за Дунавску бановину.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Музеј Војводине
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1933.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1933
Институција: 
Област: 
Штампарство и издаваштво
Назив: 
Женски свет 1892.
Опис: 
Часопис је оријентисан пре свега на жене, а највише је намењен чланицама Добротворних задруга Српкиња јер доноси извештаје о њиховом деловању и раду њихових скупштина у свим местима где су оне осниване. Залаже се за еманципацију и равноправни положај жена у друштву. Такође, часопис доноси разне теме које се тичу васпитања женске деце, одржавања хигијене, одржавања домаћинства. Доноси извештаје о раду школа али и новости које се тичу објављивања нових листова и часописа. Поред поучних чланака о просвећивању жена, васпитању деце, извештаја о раду добротворних задруга у Војводини, "Женски свет" је доносио и бројне књижевне прилоге, углавном поезију.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Физички опис: 
Формат А4, Просечан број страница: Између 30 и 40 страна; пагинација се наставља у току једног годишта, Илустрације: Једине илустрације су иницијали који се јављају на почетку већине текстова у часопису.
Напомена: 
Поднаслов: Лист добротворних задруга Српкиња
Датум креирања записа: 
23.09.2014.
Издање: 
01.01.1892.
Штампар: 
Парна штампарија М.Димитријевића
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Аркадије Варађанин
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1892.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1892
Област: 
Проза
Назив: 
Женски свет
Опис: 
Часопис је оријентисан пре свега на жене, а највише је намењен чланицама Добротворних задруга Српкиња јер доноси извештаје о њиховом деловању и раду њихових скупштина у свим местима где су оне осниване. Залаже се за еманципацију и равноправни положај жена у друштву. Такође, часопис доноси разне теме које се тичу васпитања женске деце, одржавања хигијене, одржавања домаћинства. Доноси извештаје о раду школа али и новости које се тичу објављивања нових листова и часописа. Поред поучних чланака о просвећивању жена, васпитању деце, извештаја о раду добротворних задруга у Војводини, "Женски свет" је доносио и бројне књижевне прилоге, углавном поезију.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Физички опис: 
Формат А4, Просечан број страница: Између 30 и 40 страна; пагинација се наставља у току једног годишта, Илустрације: Једине илустрације су иницијали који се јављају на почетку већине текстова у часопису.
Сигнатура културног добра код власника: 
sr 107 Женски свет 1886
Напомена: 
Поднаслов: Лист добротворних задруга Српкиња
Издање: 
01.01.1886.
Штампар: 
Парна штампарија М.Димитријевића
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Аркадије Варађанин
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1886.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1886
Област: 
Проза
Назив: 
Врач погађач 1903
Опис: 
Политички хумористичко-сатирични часопис са енигматиком. Излазио два пута месечно на територији Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и читаве Аустро-Угарске.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Сигнатура културног добра код власника: 
СР-111 1903
Ауторска права: 
Градска Библиотека Нови Сад
Датум креирања записа: 
19.09.2014.
Штампар: 
Штампарија дра Светозара Милетића
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Власник издавалац: Сима Лукин Лазић Уредник: Свет. Теодоровић
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1903.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1903
Област: 
Штампарство и издаваштво
Назив: 
Врач Погађач
Опис: 
Политички хумористичко-сатирични часопис са енигматиком. Излазио два пута месечно на територији Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и читаве Аустро-Угарске.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Сигнатура културног добра код власника: 
СР 111 ВРАЧ ПОГАЂАЧ 1909.
Напомена: 
Главни уредник Ст. Бешевић, Петров, Загреб
Датум креирања записа: 
19.09.2014.
Издање: 
Број 1. Година XIV 01.01.1909. Нови Сад
Садржај: 
Политичка сатира и енигматика.
Штампар: 
Светозар Милетић
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Зорка Симе Л. Лазића, рођена Милетић
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1909.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1909
Област: 
Проза
Назив: 
Врач Погађач
Опис: 
Политички хумористичко-сатирични часопис са енигматиком. Излазио два пута месечно на територији Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и читаве Аустро-Угарске.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Уредник: Ст Бешевић Петров
Датум креирања записа: 
19.09.2014.
Издање: 
Број 1. Година XII 01.01.1907. Нови Сад
Садржај: 
Политичка сатира и енигматика.
Штампар: 
Светозар Милетић
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Зорка Симе Л. Лазића, рођена Милетић
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1907.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1907
Област: 
Проза
Назив: 
Врач Погађач
Аутор: 
Опис: 
Политички хумористичко-сатирични часопси са енигматиком. Излазио два пута месечно на територији Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и читаве Аустро-Угарске.
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Уредник: Свет. Теодоровић
Датум креирања записа: 
19.09.2014.
Издање: 
Број 1. Година IX 01.01.1904. Нови Сад
Садржај: 
Политичка сатира и енигматика.
Штампар: 
Светозар Милетић
Место штампања: 
Нови Сад
Издавач: 
Сима Лукин Лазић
Место издања: 
Нови Сад
Датум издања: 
01.01.1904.
Тип језика културног добра: 
Словенски
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Часопис
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Година настанка културног добра: 
1904
Област: 
Проза

Pages

Subscribe to RSS - Часопис