Zbornik pozorišnih dela (Vojnički begunac)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1891.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska dvadesetosma
Izdavač: 
Srpska knjižara i štamparija Braće M.Popovića
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija Braće M.Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: