Zbornik pozorišnih dela (Kraljeva seja)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1872.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Istorijat: 
Ovaj komad se prvi put prikazao u Osjeku 23.novembra 1864.godine.
Izdavač: 
Na svet izdaje uprava Srpskog narodnog pozorišta.
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Српска народна задружна штампарија
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: