Zbornik pozorišnih dela (Ljubavno pismo)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1874.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Izdanje: 
Deveta sveska
Izdavač: 
Uprava Srpskog narodnog pozorišta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska narodna zadružna štamparija
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: