Zbornik pozorišnih dela (Miloš Obilić)

Read me
Naziv: 
Miloš Obilić u Latinima
Opis: 
Miloš Obilić u Latiinima, slika u jednom činu, preštampana iz "Pozorišta" za 1886. godinu, od M. P. Šapčanina.
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Identifikator: 
II 2317/2