Zbornik pozorišnih dela (Moj džep)

Read me
Autor: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1887.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska dvadeset treća
Izdavač: 
Srpsko narodno pozorište
Mesto izdavanja: 
Нови Сад
Štampar: 
Knjižara Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: