Zbornik pozorišnih dela (Nesuđeni)

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1881.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Izdanje: 
Petnaesta sveska.
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Štamparija i knjižara Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: