Zbornik pozorišnih dela (Svekrva)

Read me
Autor: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1889.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Izdanje: 
Sveska dvadeset peta
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Štampar: 
Srpska knjižara i štamparija Braće M. Popovića
Mesto štampanja: 
Novi Sad
Tip jezika kulturnog dobra: