Статут Новог Сада из 1748. године- мaђарски језик

Read me
Назив: 
Статут Новог Сада из 1748. године- мaђарски језик