Статут Новог Сада из 1748. године- мaђарски језик

Read me
Година настанка документа: 
1748.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Историјат: 
Царица Марија Терезија је 1. фебруара 1748.године издала Повељу о проглашењу Петроварадинског шанца за слободан и краљевски град који је добио име Нови Сад. У тачки 6. Повеље је прецизирано да: „уступамо и допуштамо општинству ове нове наше слободне краљевске вароши да преко заступника грађанских као и друге слободне краљевске вароши наше слободно себи бира варошког бирова и 12 сенатора за свој Магистрат, а осим тога и друге варошке чиновнике и слуге без разлике вере само од католика и грчког сједињеног и несједињеног обреда за то способне и згодне”