Стоно огледало

Read me
Опис: 
Стоно огледало чешке производње је доспело у Музеј града Новог Сада у оквиру легата професорке Десанке Костић. Обликовано је у стилу историцизма краја 19. века, а израђено од безбојног брушеног стакла, које је у појединим деловима бојено карактеристичном нијансом плаве боје. Оваква огледала била су коришћена највише од стране женске популације.
Материјал: 
Формат(и) дигиталног документа: