Četiri ležeće figure

Read me
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1973.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Velika Britanija
Mesto lokaliteta: