Đerđ Molnar

Read me
Lične informacije: 
Đerđ Molnar rođen je u Budimpešti gde je izučio graditeljski zanat i postao baumajster. Budimpešta, 1829 – Novi Sad, 1899.
Mesto rođenja i lokacija: 
Mesto smrti i lokacija: 
Pol: 
Muški
Godina rođenja: 
1829
Država rođenja: 
Mađarska

Budimpešta, 1829 – Novi Sad, 1899. (Tačan datum rođenja i smrti nije definisan)