Moderna

Klajnova kuća

Ova četvorospratna zgrada je izgrađena 1933. godine po projektu arhitekte Đorđa Tabakovića, u stilu moderne. Vlasnik ovog objekta je bio trgovac Eugen Klajn, poznati novosadski "kralj čarapa". ova građevina je jedna od retkih u Novom Sadu, koja iako pleni lepotom, izaziva kontroverzu, jer je izgrađena u istorijskom bloku grada, pa izlazi iz konteksta samog bloka. 1981. godine je renovirano prizemlje građevine i od tada je zadržala današnji oblik.

Latinica
Lokacija: 
Epoha: 
Moderna
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1933

Tanurdžićeva palata

Ova ogromna palata je građena od 1934.-1936. godine po nalogu Nikole Tanurdžića, poznatog novosadskog trgovca. Po njemu je i dobila ime. Njena namena je od samog završetka fo današnjeg dana bila višestruka; U i sto vreme to je bila stambena zgrada, hotelm bioskop, a u prizemlju su bili poslovni lokali. Ima 5 spratova i građena je u stilu moderne. Godine 1941. nadograđena je i tada je otvoren ekskluzivni hotel "Rex". Posle dugog svetskog rata je nacionalizovana. Poslednju nadogradnju, zgrada je doživela 1981. godine kada je izgrađen hotel "Putnik".

Latinica
Lokacija: 
Epoha: 
Moderna
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936
Subscribe to RSS - Moderna