Tanurdžićeva palata

Read me

Ova ogromna palata je građena od 1934.-1936. godine po nalogu Nikole Tanurdžića, poznatog novosadskog trgovca. Po njemu je i dobila ime. Njena namena je od samog završetka fo današnjeg dana bila višestruka; U i sto vreme to je bila stambena zgrada, hotelm bioskop, a u prizemlju su bili poslovni lokali. Ima 5 spratova i građena je u stilu moderne. Godine 1941. nadograđena je i tada je otvoren ekskluzivni hotel "Rex". Posle dugog svetskog rata je nacionalizovana. Poslednju nadogradnju, zgrada je doživela 1981. godine kada je izgrađen hotel "Putnik".

Lokacija: 
Epoha: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1936