Ikona sv. Jovana Preteče sa žitijem

Read me
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
04.09.2014.