Gips

Naziv: 
Bista Svetozara Miletića
Latinica
Opis: 
Gipsani model biste Svetozara Miletića, prema bisti Petra Samonova.
Istorijat: 
Deo izložbe "Bela Rusija" Muzeja Vojvodine, autora viših kustosa Veselinke Marković i Aleksandra Petijevića
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Monday, September 22, 2014
Kreator: 
Ognjen Vukmirović
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Naziv originalni: 
Bista Svetozara Miletića
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Institucija: 
Oblast: 
Naziv: 
Crkvene skulpture
Latinica
Opis: 
U skladu s tradicijom opremanja katoličkih hramova, u Jermenskoj crkvi su se nalazile i gipsane skulpture značajnih svetitelja. One su činile sastavne delove crkvenih oltara i izdvojenih prostora u naosu hrama. Kao i u slučaju drugih delova crkvenog mobilijara, podaci o radionicama u kojima su izrađene figure nisu ostali sačuvani u novosadskim arhivima i preostalim crkvenim dokumentima. Eksponati su deo izložbe "Jermenska crkva u Novom Sadu - izbrisana baština", autorke Ljiljane Lazić, istoričarke umetnosti i muzejske savetnice.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Austrija
Istorijat: 
U oktobru 1963. godine u Novom Sadu je srušena Crkva Sv. Grgura Prosvetitelja, popularno zvana Jermenska crkva. Tokom više od dva veka postojanja, ovaj hram je bio svedok napora njegovih vernika i sveštenika da ga sagrade, održe, obnove i sačuvaju. Nažalost, u decenijama nakon Drugog svetskog rata je podelio sudbinu iščezlih novosadskih Jermena. Rušenje Jermenske crkve predstavlja neizbrisivu grešku u posleratnom urbanističkom planiranju Novog Sada. Deo starog jezgra grada, čija je urbana matrica uspostavljena početkom 18. veka, žrtvovan je savremenoj arhitekturi i novoj saobraćajnici. U sukobu novog i starog, crkva je okarakterisana kao „bezvredno arhitektonsko delo“, čiji opstanak nije neophodan. Generacije Novosađana su tako ostale uskraćene za deo baštine, jedinstvene po svom kulturnom, verskom i arhitektonskom značaju. O životu i poslednjim godinama postojanja Jermenske crkve i njene male zajednice ostala je sačuvana obimna arhivska, dokumentarna i foto-građa, koja otkriva sve okolnosti koje su dovele do tragičnog i nepotrebnog rušenja. Deo dragocene crkvene zaostavštine danas se čuva u Muzeju grada Novog Sada i, nakon pola veka, svedoči o nekadašnjem izgledu Crkve Sv. Grgura Prosvetitelja.
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
Friday, September 19, 2014
Kreator: 
Jovanka Lekic
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Fotografije: 
Godina nastanka kulurnog dobra: 
1890
Naziv originalni: 
Crkvene skulpture
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Oblast: 
Subscribe to RSS - Gips