Ikonostas sa scenama Stradanja Hristovih

Read me
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad, Sremski Karlovci
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija