Pasoš

Read me
Opis: 
Pasoš za vandrovanje trgovačkom kalfi Konstantinu Vasiću, koji je izdao Magistrat slobodnog i kraljevskog grada Novog Sada.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 1 20. септембар 1837.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum nastanka dokumenta je 20. septembar 1837.