Пасош

Read me
Опис: 
Пасош за вандровање трговачком калфи Константину Васићу, који је издао Магистрат слободног и краљевског града Новог Сада.
Тип језика културног добра: 
Материјал: 
Тип оригиналног културног добра: 
Сигнатура културног добра код власника: 
Ф. 1 20. септембар 1837.
Формат(и) дигиталног документа: 
Напомена: 
Датум настанка документа је 20. септембар 1837.