Portret Marije Vučetić

Read me
Autor: 
Muzej grada Novog Sada
Datum kreiranja zapisa: 
05.09.2014.