Portret Marije Vučetić

Read me
Autor: 
Opis: 
Predstavljeni lik na portretu je Marija Vučetić, supruga novosadskog advokata Ilije Vučetića i žena koja je bila veoma aktivna u društvenom životu Novog Sada krajem 19. i početkom 20. veka. Autor portreta je poznati srpski slikar Marko Murat, koji je u Novom Sadu boravio u leto 1897. godine, radeći slike po porudžbinama. Delo je izuzetno po svojim likovnim kvalitetima, jer predstavlja jednu od prvih modernih slika u ovdašnjoj sredini, na kojoj su vidljivi uticaji plenerizma i impresionizma.
Format (i) digitalnog dokumenta: