Salonski nameštaj

Read me
Opština: 
Novi Sad
Region: 
Vojvodina
Država: 
Srbija
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Istorijat: 
Deo stalne postavke Muzeja grada Novog Sada, pod nadzorom muzejskog savetnika, istoričara umetnosti, Ljiljane Lazić.