Srpska akademija nauka i umetnosti Novi Sad

Ogranak SANU u Novom Sadu. Zdanje Platoneum.