Српска академија наука и уметности Нови Сад

Огранак САНУ у Новом Саду. Здање Платонеум.