Svedočanstvo

Read me
Opis: 
Svedočanstvo Petra Ćurčića iz Srpskog Aradca, učenika četvrtog razreda Gimnazije u Temišvaru.
Tip jezika kulturnog dobra: 
Materijal: 
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Signatura kulurnog dobra kod vlasnika: 
Ф. 25 14. октобар 1855
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Napomena: 
Datum nastanka dokumenta je 14. oktobar 1855. godina