Svedočanstvo

Read me
Godina nastanka dokumenta: 
1855.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Temišvar
Država nastanka kulturnog dobra: 
Rumunija