Ugrofinski

Naziv: 
Statut
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1871
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Arhivski dokument je Statut Srpske narodne štamparije.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Napomena: 
Datum kreiranja arhivskog dokumenta: 26.03.1871. Dokument od osam listova, ručno pisano mastilom sa crvenim pečatom u vosku.
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Predlog Magistrata
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1893
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Predlаže se nagrada za Melhiora Erdujheljia za delo "Istorija Novog Sada"
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Novi Sad
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Izveštaj
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1847
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Izveštaj Magistrata Namesničkom veću u Budimu o ceremoniji prijema lekara i publiciste Danila Medakovića u redove građana Novog Sada.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Нови Сад
Država nastanka kulturnog dobra: 
Србија
Autorska prava: 
Историјски архив града Новог Сада
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Diploma
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1943
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Diploma je na ime kovača Živana Atanackova.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Titel
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Istorijski arhiv grada Novog Sada
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Svedočanstvo
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1899
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
Šegrtsko svedočanstvo Jakoba Hulaka iz Nove Palanke.
Mesto nastanka kuluturnog dobra: 
Nova Palanka / Nemačka Palanka
Država nastanka kulturnog dobra: 
Srbija
Autorska prava: 
Historisches Archiv der Stadt Novi Sad
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Naziv: 
Statut Novog Sada iz 1748. godine mađarski jezik
Tip jezika kulturnog dobra: 
Ugrofinski
Oblast: 
Administrativni dokument
Godina nastanka dokumenta: 
1748
Materijal: 
Papir
Tip originalnog kulturnog dobra: 
Tekst
Opis: 
23. marta, donet je Statut slobodnog i kraljevskog grada Novog Sada u kome se, između ostalog, u tački 14. precizira da: „radi dobrog uređenja, da se zapisnici ove varoši i druga akta, tačno sačine i urede, zato se plemenitom Magistratu ozbiljno zapoveda, da marljivo nastojanje i pažnju ima, da se zapisnici Senata čisto sačine i šta više, ko je predsedavajući, ko su prisutni, kakva se materija, ili molbe pojavile, šta je o njima posebno bilo zaključeno, kakve su takođe komisije, od ovog, ili onog Senata poslate i kakav je o tome izveštaj učinjen, o svemu tačno i verno, od strane beležnika varoši, da se protokoliše, svi posebni zaključci Senata verno i istinito da se uvedu, na kraju svake sednice Magistrata javno da se pročitaju, zatim, uredivši u knjigu protokola čisto opisani da se unesu, kao i slični zapisnici da se svake godine uvežu i tako za buduće upravljanje da se čuvaju;”. U tački 15.se dalje reguliše da „se sva akta i dela, isto tako milostive naredbe i rezolucije kraljevske, koje se statusa slobodne i kraljevske varoši tiču, druge godine po redu u arhivu polože, kao i u registar urede se i posebnom kovčegu sigurno čuvaju, da se sadržaj njihov, ili registar u odvojenu knjigu povezano i uredno po alfabetnom redu unese, da bi lakše kad potreba bude, bez napora pri ruci mogli imati, ključevi od arhiva, jedan kod gospodina sudije, drugi pak kod beležnika da se čuvaju”
Istorijat: 
Carica Marija Terezija je 1. februara 1748.godine izdala Povelju o proglašenju Petrovaradinskog šanca za slobodan i kraljevski grad koji je dobio ime Novi Sad. U tački 6. Povelje je precizirano da: „ustupamo i dopuštamo opštinstvu ove nove naše slobodne kraljevske varoši da preko zastupnika građanskih kao i druge slobodne kraljevske varoši naše slobodno sebi bira varoškog birova i 12 senatora za svoj Magistrat, a osim toga i druge varoške činovnike i sluge bez razlike vere samo od katolika i grčkog sjedinjenog i nesjedinjenog obreda za to sposobne i zgodne”
Napomena: 
Statut je nastao 23. marta 1748. godine.
Format (i) digitalnog dokumenta: 
Slika
Subscribe to RSS - Ugrofinski