Угрофински

Назив: 
Статут
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1871
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Архивски документ је Статут Српске народне штампарије.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Датум креирања архивског документа: 26.03.1871. Документ од осам листова, ручно писано мастилом са црвеним печатом у воску.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Предлог Магистрата
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1893
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Предлаже се награда за Мелхиора Ердујхељиа за дело "Историја Новог Сада".
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Извештај
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1874
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Извештај Магистрата Намесничком већу у Будиму о церемонији пријема лекара и публицисте Данила Медаковића у редове грађана Новог Сада.
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Диплома
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1943
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Диплома је на име ковача Живана Атанацкова.
Место настанка културног добра: 
Тител
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Сведочанство
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1900
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
Шегртско сведочанство Јакоба Хулака из Нове Паланке.
Место настанка културног добра: 
Нова Паланка / Немачка Паланка
Држава настанка културног добра: 
Србија
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Назив: 
Статут Новог Сада из 1748. године- мaђарски језик
Тип језика културног добра: 
Угрофински
Област: 
Административни документ
Година настанка документа: 
1748
Материјал: 
Папир
Тип оригиналног културног добра: 
Текст
Опис: 
23. марта, донет је Статут слободног и краљевског града Новог Сада у коме се, између осталог, у тачки 14. прецизира да: „ради доброг уређења, да се записници ове вароши и друга акта, тачно сачине и уреде, зато се племенитом Магистрату озбиљно заповеда, да марљиво настојање и пажњу има, да се записници Сената чисто сачине и шта више, ко је председавајући, ко су присутни, каква се материја, или молбе појавиле, шта је о њима посебно било закључено, какве су такође комисије, од овог, или оног Сената послате и какав је о томе извештај учињен, о свему тачно и верно, од стране бележника вароши, да се протоколише, сви посебни закључци Сената у верно и истинито да се уведу, на крају сваке седнице Магистрата јавно да се прочитају, затим, уредивши у књигу протокола чисто описани да се унесу, као и слични записници да се сваке године увежу и тако за будуће управљање да се чувају;”. У тачки 15. се даље регулише да „се сва акта и дела, исто тако милостиве наредбе и резолуције краљевске, које се статуса слободне и краљевске вароши тичу, друге године по реду у архиву положе, као и у регистар уреде се и посебном ковчегу сигурно чувају, да се садржај њихов, или регистар у одвојену књигу повезано и уредно по алфабетном реду унесе, да би лакше кад потреба буде, без напора при руци могли имати, кључеви од архива, један код господина судије, други пак код бележника да се чувају”
Место настанка културног добра: 
Нови Сад
Историјат: 
Царица Марија Терезија је 1. фебруара 1748.године издала Повељу о проглашењу Петроварадинског шанца за слободан и краљевски град који је добио име Нови Сад. У тачки 6. Повеље је прецизирано да: „уступамо и допуштамо општинству ове нове наше слободне краљевске вароши да преко заступника грађанских као и друге слободне краљевске вароши наше слободно себи бира варошког бирова и 12 сенатора за свој Магистрат, а осим тога и друге варошке чиновнике и слуге без разлике вере само од католика и грчког сједињеног и несједињеног обреда за то способне и згодне”
Држава настанка културног добра: 
Србија
Напомена: 
Статут је настао 23. марта 1748. године.
Ауторска права: 
Историјски архив града Новог Сада
Формат(и) дигиталног документа: 
Слика
Subscribe to RSS - Угрофински