Muslimanska veroispovestIslamsku religiju osnovao je Muhamed božiji poslanik, rođen u Meki 571.godine, u današnjoj Saudijskoj Arabiji. Otkrovenja koja su diktirana Muhamedu sakupljena su u Kuranu, svetoj knjizi islama. Kuran je zbirka otkrovenja koja je od Boga, preko anđela Gavrila u pustinjskoj pećini primio Muhamed. Još kao dete ostao je bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzeo stric. Kao vrlo mlad postao je putujući trgovac. Na svojim putovanjima upoznao je hrišćanstvo, judaizam i istočnjačke religije. Od kada je oko 610.godine u pećini pored Meke doživeo otkrovenje, počinje Muhamedova misija. Sledbenici islama, muslimani veruju da je u Kuranu savršena reč Božija koja je postojala i pre početka sveta. Kuran je najvažnija sveta knjiga, dok se drugom po važnosti smatra Sura koju su napisali Muhamedovi sledbenici, a u njoj su zapisana Muhamedova dela. Ključna verovanja islama su da je Alah jedini istiniti Bog i da je Muhamed njegov prorok. Samo ispovedanjem ovoga, čovek može da se preobrati u islam. Reč „musliman“ znači onaj koji se pokorava Alahu. Islam podrazumeva da je on jedina prava religija iz koje su nastale druge uključujući judaizam i hrišćanstvo.
Muslimani temelje svoje živote na pet stubova islama :

  • Svedočenje :“Nema Boga osim Alaha,a Muhamed je njegov prorok.“
  • Molitva: pet puta dnevno
  • milostinja:treba je davati siromasima jer sve dolazi od Alaha
  • Post: pored redovnog posta svi muslimani moraju da poste i za vreme Ramazana tj.devetog meseca u islamskom kalendaru.
  • Hodočašće ili hadž :bar jednom u životu svaki musliman treba da ode u Meku tj.dvanaestog meseca u islamskom kalendaru.

Islam se temelji na verovanje u anđele, od kojih su mnogi zajednički sa judaizmom i hrišćanstvom.

Anđeli pomažu vernicima protiv zla i slave Boga. Suprotnost anđelima je Iblis,koji navraća ljude na činjenje loših dela.
Okosnice muslimanske poslušnosti su ovih pet načela, koje oni uzimaju doslovno i vrlo ozbiljno, jer se smatra da od toga zavisi odlazak u raj.
Ako se uporedi islam sa hrišćanstvom, primećuje se sličnost ali i značajne razlike,obe spadaju u monoteističke religije. Zbog poslušnosti Kuranu i dobrih dela po islamskom verovanju verniku je obećan raj.
Muhamed je nekoliko godina propovedao svoje učenje po Meki, ali bez većeg uspeha, jer nije bio prihvaćen od strane bogatih. Zbog toga se 622.godine, sa svojim pristalicama preselio iz Meke u Medinu, u arapskom jeziku poznatom kao hidžra(preseljenje). U novoj sredini imao je mnogo više pristalica i uspeha u širenju svog učenja, osniva versku zajednicu na čijem je čelu bio, a ova godina se uzima za početak muslimanske vere. Posle 8 godina,vratio se trijumfalno u Meku,koja postaje sveti grad muslimana, sedište islama i cilj hodočašća. Ovaj dogđaj se datira 630.godine a nazvan je El Feth što na arapskom znači pobeda.
Muhamed uspeva da ujedini arapska plemena i postao njihov verski i svetovni poglavar. Jedinstvena arapska država uspeva tokom vekova da pripoji još i Siriju,Egipat delove severne Afrike.

 

Islam

Islamsku religiju osnovao je Muhamed božiji poslanik, rođen u Meki 571.godine, u današnjoj Saudijskoj Arabiji. Otkrovenja koja su diktirana Muhamedu sakupljena su u Kuranu, svetoj knjizi islama. Kuran je zbirka otkrovenja koja je od Boga, preko anđela Gavrila u pustinjskoj pećini primio Muhamed. Još kao dete ostao je bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzeo stric. Kao vrlo mlad postao je putujući trgovac. Na svojim putovanjima upoznao je hrišćanstvo, judaizam i istočnjačke religije. Od kada je oko 610.godine u pećini pored Meke doživeo otkrovenje, počinje Muhamedova misija. Sledbenici islama, muslimani veruju da je u Kuranu savršena reč Božija koja je postojala i pre početka sveta. Kuran je najvažnija sveta knjiga, dok se drugom po važnosti smatra Sura koju su napisali Muhamedovi sledbenici, a u njoj su zapisana Muhamedova dela. Ključna verovanja islama su da je Alah jedini istiniti Bog i da je Muhamed njegov prorok. Samo ispovedanjem ovoga, čovek može da se preobrati u islam. Reč „musliman“ znači onaj koji se pokorava Alahu. Islam podrazumeva da je on jedina prava religija iz koje su nastale druge uključujući judaizam i hrišćanstvo...

Latinica
Fotografije: 

Hidžretska nova godina

Za sve muslimane u svetu i na Balkanu, prema Lunarnom kalendaru, sa zalaskom sunca, nastupa Nova 1436. hidžretska godina. Hidžra je arapska reč i znači iseljenje poslanika Muhameda i njegovih sledbenika iz Meke u Medinu 622. godine. Muslimani Balkana na razne načine obeležavaju Hidžretsku novu godinu - u džamijama učenjem Kurana, prigodnim programima i predavanjima. Preseljenje Poslanika Muhammeda i prvih muslimana iz Meke u Medinu, hidžra, polazna je tačka računanja vremena muslimanskog kalendara, a ovaj istorijski događaj muslimani su uzeli za početak svoje ere. Hidžretska godina traje oko 354 dana, a sastoji se od 12 meseci. Jedanaest dana je kraća nego u sunčevom kalendaru. To se čini da se datum Hidžretske nove godine razlikuje svake godine. Hidžretski kalendar je službeni kalendar u mnogim islamskim zemljama, a posebno u Saudijskoj Arabiji. Druge islamske zemlje koriste Gregorijanski ili Julijanski kalendar za civilne svrhe i okrenuti su hidžretskom kalendaru samo za verske potrebe. Hidžretska nova godina je državni praznik u Bangladešu, Komorima, Džibutiju, Egiptu, Indoneziji, Iraku, Iranu, Jordanu, Kuvajtu, Libanu, Libiji, Maleziji, Maldivima, Mauritaniji, Maroku, Senegalu, Sudanu, Tunisu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Jemenu.

Izvor :

Tekst:RTS

Slika:BLinfo

Latinica
Слика: 
Datum: 
Sunday, October 25, 2015 do Monday, October 26, 2015

Ramazan

Ramazanski bajram predstavlja prva tri dana meseca ševal. Ramazan je jedan od posebnih meseci u islamu. Jedna od pet osnovnih dužnosti svakog muslimana je i post koje se provodi u ovom mesecu. Tokom trideset dana ramazana muslimani moraju da se uzdržavaju od hrane, pića i polnog kontakta, i to od zore pa do zalaska sunca. Po isteku ovog meseca sledi mesec ševal. Prva tri dana tog meseca je jedan od dva praznika u Islamu, Ramazanski bajram (1., 2. i 3. dan u mesecu). Njime se obeležava kraj posta. Čestitka za Ramazanski bajram: Bajram-šerif mubarek olsun! Svi muslimani za vreme bajrama moraju biti lepo odeveni i mirišljavi. Obično se oblači odeća bele boje.Kada svane jutro vjernici muškog pola odlaze na sabah namaz. Takođe kuća treba da je čista, a muškarci obilaze svoju porodicu i groblja, dok žene osatju kod kuća. Najčešće poslastice koje se prave su baklava i alva.

Izvor:Vikipedija

Latinica
Слика: 
Datum: 
Thursday, June 18, 2015 do Thursday, July 16, 2015

Kurban-bajram

Kurban-bajram je, u muslimanskoj kulturi, događaj koji traje četiri dana (10. 11. 12. i 13. meseca zulhidže) i on je vezan za obred Hadža, koji je jedan od pet osnovnih dužnosti muslimana. Za vreme Kurban-bajrama muslimani kolju kurban (ovna) i dele ga sirotinji, komšijama i rodbini prema utvrđenim pravilima: 1/3 sirotinji, 1/3 prijateljima i komšijama i 1/3 porodici. Ako neko ima veliku porodicu može sve zadržati za sebe, ali može i podeliti sve kurbansko meso. Zadržavanje svega za sebe nije u duhu pomaganja drugima, međutim ova mogućnost je ostavljena kao olakšica onima koji izdržavaju velike porodice i nemaju dovoljno sredstava za to, a ipak bi hteli da ispoštuju ovu dužnost. Kurban-bajram ili Hadži-bajram je islamski praznik prinošenja žrtve, najznačajniji islamski praznik. On dolazi dva meseca i deset dana nakon ramazana. Za ovaj praznik očevi i majke bogato daruju svoju decu i najmlađu rodbinu, a žene pripremaju bogatu trepezu za goste. Muslimani Bajram dočekuju u svojim domovima, a u zoru odlaze u džamije na sabah-namaz, čekaju izlazak sunca i klanjaju bajram-namaz. Sledi čestitanje. Zatim odlaze na groblja, te se potom vraćaju u svoje domove gde su pripreme za žrtvu Kurbana po pravilima šerijata. Prema verovanju, oko 2000. godine pre nove ere Bog je na zemlju poslao jednog svog roba na području Sumera, u gradu Uru, kada su se ljudi pokoravali svojim idolima i kipovima koji im nisu mogli niti pomoći, a niti su im mogli ikako odmoći. Poslao ga je s Istinom u jednoga Boga. Taj čovek bio je Ibrahim (Abraham). Njegov put nije bio lagan. Put istine posut je trnjem i teškoćama raznih vrsta, pa tako sve do svoje najviše starosti kada je već gubio nadu, nije mogao dobiti sina sa svojom ženom Sarom. Tada su se odlučili na, u to vreme regularan običaj, kako mu Sara nije davala dete, da nađe ženu koja će mu dati dete. Bila je to Hadžera i od nje rodio se Išmae (Ismail). On će biti praotac arapskog naroda. Ali Ibrahima a. s. je čekalo veliko iznenađenje. Dočekale su ga „trojica“ i obavestila da će Sara roditi dete na što se ona nasmejala jer kako da ona tako stara rodi, na šta su oni rekli da će ona roditi i da će to biti muško i da će ga nazvati Isak a. s. što na staro-hebrejskom znači smešak. Od njega će poteći jevreji. Ibrahim a. s. je tako srećno živeo sve do trenutka kada mu je On zapovedio da žrtvuje svojeg sina Ismaila a. s. Ibrahim je krenuo da ga posluša, ali kada je Bog video da je Ibrahim a. s. spreman da ubije svog prvorođenog sina zarad zapovesti koju je On naredio, kao veliko iskušenje, zaustavio je egzekuciju i umesto Ismaila a. s. postavio je ovna kao žrtvu. Od tog dana, pa sve do sad muslimani (oni koji su predani Božijoj volji) izvršavaju zapovest žrtvovanja kurbana, TO je najčešće ovca, po mogućnosti, ali to može biti i protivvrednost u novcu kojim će se kupiti meso kojim će se žrtvovati te ovce. Taj čin se obavlja za vreme hadžidža, u poslednjem mesec po hidžeretskom kalendaru zul-hidže. Meso koje se zakolje razdeli se na trećinu, tako da jedna trećina ide rodbini, jedna siromašnima i jedna trećina onome kojima je najviše potrebno. Kurban kolje onaj koji ima materijalne mogućnosti za to, ako ne može, to mu nije greh. Klanje kurbana, (žrtvovanje) prisutno je kroz sve svetske kulture i civilizacije. Sama simbolika kurban kurban bajrama temelji se na žrtvi i bogobojaznosti, Žrtvu koju je Ibrahim a. s. trebao da prinese teško da bi mogao da učini bilo ko bez čvrste vere. Za tu bogobojaznost koju je pokazao Bog je Abrahama a. s. izdigao kao Njegovog prijatelja i obećao mu bogatu zemlju i veliko potomstvo i zaista danas sve tri velike civilizacije, zapadna kao hrišćanska, jevrejska i islamska imaju zajedničkog praoca Adama a. s, a od Ibrahima a. s. koju spominje i Stari zavet i Kuran još bližeg srodnika. Sama svrha kurbana je ponovo proživeti oslobođenje zarobljavanjem sebe Božijom rečju, Njegovom voljom i Zakonom. TO se najbolje vidi za vreme hadžidža, kada se kurban bajram slavi, u vreme najčvršće ujedinjenosti ljudskih duša oko zajedničkog cilja, događaja koji predstavlja jedinstvenu sliku jednakosti i bratstva na Zemlji.

Izvor: Vikipedija

 

Latinica
Слика: 
Datum: 
Wednesday, October 15, 2014 do Sunday, October 19, 2014
Subscribe to RSS - Muslimanska veroispovest