Islam

Read me

Islamsku religiju osnovao je Muhamed božiji poslanik, rođen u Meki 571.godine, u današnjoj Saudijskoj Arabiji. Otkrovenja koja su diktirana Muhamedu sakupljena su u Kuranu, svetoj knjizi islama. Kuran je zbirka otkrovenja koja je od Boga, preko anđela Gavrila u pustinjskoj pećini primio Muhamed. Još kao dete ostao je bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzeo stric. Kao vrlo mlad postao je putujući trgovac. Na svojim putovanjima upoznao je hrišćanstvo, judaizam i istočnjačke religije. Od kada je oko 610.godine u pećini pored Meke doživeo otkrovenje, počinje Muhamedova misija. Sledbenici islama, muslimani veruju da je u Kuranu savršena reč Božija koja je postojala i pre početka sveta. Kuran je najvažnija sveta knjiga, dok se drugom po važnosti smatra Sura koju su napisali Muhamedovi sledbenici, a u njoj su zapisana Muhamedova dela. Ključna verovanja islama su da je Alah jedini istiniti Bog i da je Muhamed njegov prorok. Samo ispovedanjem ovoga, čovek može da se preobrati u islam. Reč „musliman“ znači onaj koji se pokorava Alahu. Islam podrazumeva da je on jedina prava religija iz koje su nastale druge uključujući judaizam i hrišćanstvo...