Manastir Mala Remeta

Read me

Na središnjem delu Fruške Gore kod mesta Mala Rremeta u tišini i zelenilu nalazi se ovaj zasigurno 
najmanji a možda i najlepši fruškogorski manastir. Do njega se dolazi iz Vrdnika do centra Jazka gde je 
oznaka na desno, prođe se celo selo i na izlasku se skrene desno pre uzbrdice i pravo do manastira.
Prema predanju manastir je osnovao "sremski kralj" Dragutin. Najstariji podaci o Maloj Remeti ili Remetici 
sačuvani su u turskim zemljišnim knjigama iz 1545 god. Turci su manastir spalili i opustošili. Godine 1679,
Arsenije Čarnojević dozvolio je monasima manastira Rače da se nasele u Malu Remetu i da je obnove.
Mala Remeta je bila metoh manastira Beočin gde su monasi iz Rače prvo došli.
Nova velika obnova bila je 1739 god. Crkvu su sazidali majstori Todor i Nikola a ktitor je bio 
Stanko Milinković. Iz iste godine potiče zaštitna povelja(salva gvardija) izdata od generala
Valisa manastiru Beočin u kojoj se pominje i štiti Mala Remeta.

Ikonostas je urađen 1757 god. Ima 53 ikone koje je radilo više majstora ali je najlepše uradio 
Janko Halkozović.

Slava manastira Mala Remeta je Pokrov Presvete Bogorodice - 14. (1.) oktobra.. 

Manastir je aktivan, ženski i o njemu brinu monahinje.