Manastir Ravanica

Read me

 Istorija manastira Ravanica u Vrdniku nam ostaje nejasna kao i prošlost većine drugih manastira. Prve podatke o njemu nalazimo u turskim dokumentima iz 1556. godine u kome se navodi veličina imanja i određuje iznos od 3000 akči za njegov otkup.Monasi nisu sakupili potreban novac pa su se razbežali plašeći se turske osvete, međutim pojavio se jedan meštanin Kupinova koji isplaćuje Turcima traženi iznos.
Teško je utvrditi kada je manastir podignut i ko ga je sagradio, pretpostavlja se da je najverovatnije osnovan krajem 15. i početkom 16. veka, negde se se pominje da je njegov zadužbinar knez Lazar ali nismo sigurni u tačnost ovog podatka.
Polovinom 18. veka počinje se razmišljati o potrebi izgradnje veće crkve pa su se u tom smeru počele odvijati i pripreme. Nakon dugog otezanja, 1801. godine počinje da se gradi crkva. Zidao ju je Kornelije, majstor iz Novog Sada. Međutim, i tu je rad nešto zapinjao tako da je tek 10. juna 1811. godine crkva završena i osveštena. Te godine, na Vidovdan su i prenete mošti kneza Lazara u novu crkvu. Tom događaju je prisustvovalo mnogo ljudi. Karlovački mitropolit Stefan Stratimirović je došao sa zapregom od šest belih konja. Danas, one više nisu u Vrdniku i vraćene su u Ravanicu u Srbiju. Ipak, u manastiru postoji jedan komad moštiju i izložen je u staklenoj posudi ugrađenoj u kivot. Kneževe mošti su dugo godina bile u starom kivotu koji je donet iz Ravanice. Godine 1757. sačinjen je novi kivot od drveta, pozlaćen na šest stubova, s krunom i dvoglavim orlom na vrhu i likom kneza Lazara.
Crkva dugo nije bila živopisana, oslikana je tek 1853. godine u duhu romantizma. Ikonostas je izrezbario karlovački duborezac Marko Vujatović (1809-14), a pozlatio ga je Petar Čortanović. Najlepše su izrađene carske dveri i Bogorodičin tron.
Manastir poseduje još i mošti svete velikomučenice Anastasije iz III veka, svetinje sa Hristovog groba, deo moštiju sv. Teodora Tirona izložene ispred ikonostasa. Vrdnički manastir je u svakom pogledu izuzetno vredan i predstavlja jedan od najkapitalnijih na Fruškoj gori. On je dugo bio i među najbogatijim na Fruškoj gori.
Slava manastira Ravanica je Vidovdan 28. juna.