Svećnjak

Read me

Menora sedmokraki je svećnjak koji je bio jedan od glavnih objekata u šatoru tokom lutanja Jevreja po pustinji, i kasnije, u Hramu u Jerosalemu.

Veroispovest: