Свећњак

Read me

Менора седмокраки је свећњак који је био један од главних објеката у шатору током лутања Јевреја по пустињи, и касније, у Храму у Јеросалему.

Вероисповест: